Pioneering for You

Värme, klimat, kyla

Wilo-Stratos MAXO – världens första smart-pump*

”Pioneering for You” är mottot i allt vi gör. Det senaste exemplet är vår smart-pump Wilo-Stratos MAXO. Med Wilo-Stratos MAXO definierar vi en ny kategori av pumpar som är lekande lätta att använda och koppla upp. Det individuella, unika kännetecknet för dessa är den stora och lättlästa färgdisplayen. I kombination med "Gröna-knappen-tekniken" erbjuder Wilo-Stratos MAXO en självinstruerande manövrering tack vare den användarvänliga Setup Guiden, en förhandstittsprincip som vägleder dig i menysystemet.

Wilo-Stratos MAXO står för: högsta kompatibilitet med befintliga anläggningar, innovativa energisparfunktioner och nya reglersätt för maximal systemeffekt, komfortabel installation och enklast möjliga konfigurering. En högkvalitativ produkt som redan tilldelats kvalitetsmärkningen ”Design Plus powered by ISH” för sin framtidssäkerhet, sin innovativa design och sin energieffektiva teknik. Det är inte bara du som vinner på det i egenskap av planerare och installatör, utan också dina kunder.

> Flyer att ladda ner

*Smart-pumpar är en ny kategori av pumpar, som överträffar våra högeffektiva pumpar och pumpar med pumpintelligens. Kombinationen av ny sensorteknik och innovativa regleringsfunktioner (t.ex. Dynamic Adapt plus och Multi-Flow Adaptation), integrerade analoga ingångar, binära in- och utgångar, gränssnitt för WiloNet), programvaruuppdateringar och en enastående användarvänlighet (t.ex. tack vare Setup-Guide, förhandstittsprincipen för självinstruerande navigering och den beprövade "Gröna-knappen-tekniken") gör denna pump till en smart-pump.


Wilo-Stratos MAXO/-D

  • Självinstruerande menyhantering med hjälp av Setup Guide kombinerat med ny display och Gröna-knappen-tekniken
  • Högsta energieffektivitet genom samspelet av optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop)
  • Optimal systemeffektivitet genom nya intelligenta reglerfunktioner som t.ex. Dynamic Adapt Plus Multi-Flow Adaptation, T-const och ∆T-const
  • Bluetooth-anslutning till mobila slutenheter och pumpuppkoppling via Wilo Net för multipumpstyrning
  • Generöst tilltagen kopplingsbox och Wilo-Connector förenklar den elektriska installationen

 

> Mer infomation

 

 

 


Wilo-Stratos MAXO-Z

  • Självinstruerande menyhantering med hjälp av Setup Guide kombinerat med ny display och Gröna-knappen-tekniken
  • Högsta dricksvattensäkerhet och energieffektivitet med nya, innovativa och intelligenta reglersättet T-const
  • Optimerat skydd mot bakterietillväxt tack vare funktion för termisk desinfektion
  • Bluetooth- anslutning till mobila slutenheter och pumpuppkoppling via Wilo Net för multipumpstyrning
  • Generöst tilltagen kopplingsbox och Wilo-Connector förenklar den elektriska installationen

 

> Mer information

 

 

 


Design Plus Award

Trots att den alldeles nyligen presenterades för allmänheten har Wilo-Stratos MAXO redan tilldelats sin första utmärkelse: På ISH vann den ”Design Plus Award powered by ISH 2017

 

Initiativtagaren till priset är det ansedda Rådet för formgivning. Kriterierna var designkvalitet, övergripande utformning, innovationsgrad, materialval samt tekniska och miljömässiga aspekter. I år deltog 106 företag från hela världen i tävlingen i hopp om att vinna de sju ledamöterna i juryns röster. Hittills har 25 produkter erhållit utmärkelsen Design Plus powered by ISH.

 

 

T Tel 0470-72 76 00

F +46 470 727 644

Dela med andra