Pumputbildningar

Dela med andra

Kontakta oss

WILO Nordic AB

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Utbildningspaket i Växjö

Vi lyssnar på dina utbildningsbehov och låter anpassa utbildningspaketet så att det till fullo överensstämmer med dina önskemål. I Växjö kan WILO stoltsera med Sveriges mest kompletta pumplabb, här får du chansen att prova och jämföra olika pumptyper i drift.

I våra föreläsningssalar låter vi våra produktspecialister informera om grundläggande pumpteori, olika pumpars användningsområden och inte minst hur man använder våra pumpvals- och dimensioneringsverktyg.
 

Building Service

se utbildning building service 320x170

Nedan finner du de utbildningsdelar vi har att erbjuda i Växjö. Du väljer de delar som du finner mest intressanta för just din verksamhet. Den sammanlagda tidsåtgången för en dags utbildning bör inte överstiga sex timmar.

Vi tar sedan fram en slutgiltigt kursprogram med hålltider som vi tillsänder alla deltagare i god tid innan satt utbildningsdatum. Vi ser gärna att ni är minst fyra deltagare per kurstillfälle.


1. Wilos sortimentsbredd inom Building Service, användningsområden och applikationer (1 h)

2. Grundläggande pumpteori (1,5 h)

3. Dimensionering och pumpval (1 h)

4. Nya EU-direktiv, påverkan på pumpmarknaden (0,5 h)

5. Undvikande av driftproblem och åtgärder (0,5 h)

6. Praktisk pumplära, pumpar i drift i labbmiljö (1,5 h)

7. Idrifttagande av cirkulationssystem, Wilo-BrainBox (1 h)

8. Säljhjälpmedel i tryckt och digital form (1 h)

9. Byggnadsautomation i teorin och praktiken (1 h)

I samtliga kursprogram ingår:

Pumpföretaget WILO, verksamhet/personal (0,5 h)

Utväxling av erfarenheter och diskussion (0,5 h)
 

Hämta utbildningspaketet som PDF

Kostnad

Pris för utbildningspaket efter överenskommelse. Hotellövernattning, två luncher, aktvitet, middag och kursmaterial ingår i våra paket.

Anmälan

För mer information och anmälan kontaktar du din distriktsäljare alternativt Wilo-Kundsupport på telefon 0470-72 76 00.

Water Management

se utbildning water management 320x170

Nedan finner du de utbildningsdelar vi har att erbjuda i Växjö. Du väljer de delar som du finner mest intressanta för just din verksamhet. Den sammanlagda tidsåtgången för en dags utbildning bör inte överstiga sex timmar.

Vi tar sedan fram en slutgiltigt kursprogram med hålltider som vi tillsänder alla deltagare i god tid innan satt utbildningsdatum. Vi ser gärna att ni är minst fyra deltagare per kurstillfälle.


1. Wilos sortimentsbredd inom Water Management, användningsområden och applikationer (1 h)

2. Grundläggande pumpteori (1 h)

3. Fokus på borrhålspumpar (1 h)

4. Fokus på avloppspumpar och pumpstationer (1 h)

5. Fokus på tryckstegring/bosters (1 h)

6. Fokus på mixers (1 h)

7. Nya EU-direktiv, påverkan på pumpmarknaden (1 h)

8. Praktisk pumplära, pumpar i drift i labbmiljö (1,5 h)

9. EMU-Select som dimensioneringsverktyg (1 h)

10. Genomgång av hemsida och utbytesprogram (0,5 h)

I samtliga kursprogram ingår:

Pumpföretaget WILO, verksamhet/personal (0,5 h)

Utväxling av erfarenheter och diskussion (0,5 h)
 

Hämta utbildningspaketet som PDF

Kostnad

Pris för utbildningspaket efter överenskommelse. Hotellövernattning, två luncher, aktvitet, middag och kursmaterial ingår i våra paket.

Anmälan

För mer information och anmälan kontaktar du din distriktsäljare alternativt Wilo-Kundsupport på telefon 0470-72 76 00.

Dela med andra

T Tel 0470-72 76 00

F +46 470 727 644

Utbildningspaket

Pioneering for You