Företaget

Dela med andra

Principen högeffektivitet

Wilo-glob
Wilo-glob

Pumpar i byggnadstekniska installationer och industrin förser oss inte bara med behaglig värme och svalkande kyla, utan håller även nästan alla industriella processer i gång. Dock förbrukar de också ur ett globalt perspektiv en stor andel av producerad el-energi. Pumpar använder nästan 20% av den ström som förbrukas av motorer över hela världen.

Med över 1 650 TWh är detta mer än hälften av den energi som Europa förbrukar totalt. Pumpar i kommersiella fastigheter står för 15% av detta energibehov och pumpar i industriella fastigheter för 20%. Att minska denna enorma energiförbrukning är en av de högt satta målsättningar för kommande år. 

En minskning av energiförbrukningen gynnar inte bara mljön, genom att resurserna skonas och mindre klimatfarligt CO² produceras, utan även företagens hållbarhetsredovisningar. Strömkostnaderna utgör nämligen den största delen av livscykelkostnaderna för en pump - upp till 85%! Energi handlar inte bara om klimatpåverkan, utan också om att utnyttja tillgängliga resurser på ett smart och ekonomiskt sätt. Energieffektiv pumpdrift förutsätter intelligenta anläggningar där alla komponenter samarbetar optimalt.

PARIMG Horizontal man In Lab

Den bästa vägen är att använda högeffektiva anläggningar. WILO började tidigt utveckla pumptekniken och är idag den ledande tillverkaren av högeffektiva system. I takt med att efterfrågan på energismarta pumpar ökar, stiger även kraven från marknaden - nya pumpar ska ha hög verkningsgrad, lång livslängd och en underhållsvänlig konstruktion.

Principen högeffektivitet är numera världen över ett vedertaget begrepp.

Dela med andra

T Tel 0470-72 76 00

F +46 470 727 644

Principen högeffektivitet

Pioneering for You