Företaget

Dela med andra

För oss på WILO är välgörenhet en självklarhet!

se litenbild hemsida charity 2015

I Norden insjuknar nästan tusen barn i cancer varje år. Därför var det ett enkelt och självklart beslut av oss på WILO att stödja organisationer som bedriver forskning och utbildning inom områden för bekämpning av cancerrelaterade sjukdomar.

 

”I dag är Barncancerfondens uppdrag att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Barncancerfonden är med som finansiär i nittio procent av all barncancerforskning. Det sker uteslutande genom gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden beviljat närmare två miljarder kronor i forskningsanslag. Under samma period har överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever närmare åttio procent av de som drabbas.” – Barncancerfonden

 

År 2017 bidrar WILO med en gåva på 75 000 kronor till barncancerfonderna i norden. Vi har gjort vårt val och hoppas på att många andra företag följer efter.

Dela med andra

T Tel 0470-72 76 00

F +46 470 727 644

Engagemang i välgörenhet

Pioneering for You