Pioneering for You

Företaget

Företaget

WILO är ett globalt företag med ca 7000 anställda fördelade på 70 dotterbolag och den totala omsättningen uppgår till drygt 10 miljarder SEK.

Med Sveriges bredaste pumplager och en vältrimmad supportavdelning är huvudkontoret i Växjö navet för den nordiska verksamheten. Distriksäljare ansvarar för den lokala närvaron.

Pumpleverantören WILO

Principen högeffektivitet

Engagemang i välgörenhet

Certifikat och dokument

T Tel 0470-72 76 00

F +46 470 727 644

Dela med andra