Vattenförsörjning

Dela med andra

Vattenförsörjning och tryckstegring

Tillförlitlig vattenförsörjning vid geodetiskt högt belägna tappställen. I byggnader med varierande vattenförbrukning som t.ex. skolor, sjukhus och hotell krävs flexibla system som låter sig anpassas till förutsättningarna på platsen. Med Wilos boosteranläggningar säkerställer du din vattenförsörjning.

Vatten ända upp på vinden

Ökad komfort tack vare intelligent teknik: När trycket i det kommunala vattennätet inte räcker till säkerställer du din vattenförsörjning med en av våra boosteranläggningar.

Skräddarsydda Wilo-lösningar ger ett optimalt vattentryck

Framför allt i bostadsområden med äldre bebyggelse eller i byggnader med påbyggda våningar kan trycket vara för dåligt ovanför eller direkt under vattenackumulatorn. Därför kan det även krävas en boosteranläggning i ett en- och tvåfamiljshus. Här kan Wilo erbjuda skräddarsydda lösningar.

Wilo-COR-1 MHIE...-GE
COR-1 MHIE...-GE

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med normalsugande tryckstegringspump och inbyggd varvtalsreglering

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz resp. beroende på typ även 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 10 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominella anslutningar inloppssidan Rp 1" - Rp 2"
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 1¼" - R 1½"
 • Varvtalsområde 1160 - 3500 r/min
 • Kapslingsklass IP 54
 • Säkring på nätsidan [AC 3] enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Rent vatten utan sedimenterbara ämnen
  • Bruks-, kall-, kyl- och regnvatten
  • Tappvatten

Wilo-COR-1 MVIE.../VR
COR-1 MVIE.../VR

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med en normalsugande tryckstegringspump med inbyggd frekvensomvandlare och Vario-regulator VR för motorer fr.o.m. 7,5 kW

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (andra utföranden på förfrågan)
 • Max. medietemperatur 50 °C (70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominell anslutning på inloppssidan DN 100
 • Nominell anslutning på trycksidan DN 100
 • Kapslingsklass IP 54 (VR-reglersystem)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
Wilo-FMC
FMC

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Inkommande tryck max. 1,5 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar till 2,7 bar
 • Min. frånkopplingstryck [bar]2,2
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Anslutning på trycksidan R 1
 • Anslutning på sugsidan Rp 1
Wilo-FWJ
FWJ

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

Vatten- och regnvattenpumpning ur brunnar och tankar för:

 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

Vatten- och regnvattenpumpning ur brunnar och tankar för:

 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Inkommande tryck max. 1 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar till 2,7 bar
 • Min. frånkopplingstryck [bar]2,2
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Anslutning på trycksidan R 1
 • Anslutning på sugsidan G 1
Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Konstruktion

Normalsugande, högeffektiv flerstegs tryckstegringspump i vertikalt utförande med EC-motor, integrerad High-Efficiency Drive och inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning:

  • 3~ 50 Hz : 400 V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 460V +/-10 %

 • Mediats temperaturområde:

  • Helix EXCEL 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix EXCEL 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix EXCEL22–36 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 till120 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix EXCEL 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix EXCEL 22–36: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-Helix V
Helix V

Konstruktion

Normalsugande, högeffektiv flerstegstryckstegringspump i vertikalt utförande med inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • industriella cirkulationssystem
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • industriella cirkulationssystem
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning: 3~400 V (±10 %), 50 Hz
 • Mediats temperaturområde:

  • Helix V 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix V 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix V22–52 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix VE22–52 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25/30 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix V 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix V 22–52: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Konstruktion

Elektroniskt styrd, normalsugande flerstegs tryckstegringspump i vertikalt utförande med inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningsanläggningar
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningsanläggningar
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning:

  • 3~ 50 Hz : 400 V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 440V +/-6%

 • Mediats temperaturområde:

  • Helix VE 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix VE 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix VE22–52 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix VE22–36 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 till120 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix VE 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix VE 22–52: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-HMC
HMC

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
 • Sughöjd max. 8 m
 • Inkommande tryck max. 4 bar
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Tryckbrytare inställningsområde 1‐5 bar
 • Kapslingsklass IP 54
 • Sug- och trycksidans anslutning Rp 1
Wilo-HWJ
HWJ

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Sughöjd max. 8 m
 • Inkommande tryck max. 1 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar
 • Inställbart frånkopplingstryck
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Anslutning på trycksidan Rp 1
 • Anslutning på sugsidan G 1
Wilo-LP
LP

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten för

 • dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: 44
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Fri kulpassage: 5 mm
 • Anslutning: Rp 1½
 • Max. sughöjd: 6 m
Wilo-LPC
LPC

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten med lite partiklar när det gäller

 • byggplatser och dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • dränering av perkolationsvatten
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Medietemperatur: 3 ‐ 80 °C
 • Fri kulpassage: 6 - 12 mm (beroende på typ)
 • Tryckanslutning: R 1½ resp. Rp 2 eller Rp 3
 • Max. sughöjd: 7,5 m
Wilo-MC
MC

Konstruktion

Självsugande flerstegs centrifugalpumpar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
 • Max. inkommande tryck 4 bar
 • Medietemperatur max. +5 °C till +35 °C
 • Max. omgivningstemperatur +40 °C
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Sug- och trycksidans anslutning Rp 1
Wilo-MHI
MHI

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Näringsverksamhet och industri
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Näringsverksamhet och industri
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller alternativt 220 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning: 3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ) eller alternativt 265 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) eller alternativt 460 V (±10 %), 60 Hz (Y); energieffektivitetsklass: IE2
  motsvarande motor även: 3~220 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 380 V (±10 %), 60 Hz (Y); energieffektivitetsklass: IE1
 • Medietemperatur -15 till +110 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Max. inkommande tryck 6 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Nominella röranslutningar beroende på typ Rp 1, Rp 1 ¼ eller Rp 1 ½
Wilo-MHIE
MHIE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med inbyggd frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) eller 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur ‐15 till +110 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Inkommande tryck max. 6 bar
 • Kapslingsklass IP 54
 • Störningssändning motsvarande EN 61000-6-4 (EN 61000-6-3 tillval)
 • Störningsstabilitet motsvarande EN 61000-6-2
 • Nominell röranslutning på sugsidan beroende på typ Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ eller Rp 2
 • Nominell röranslutning på trycksidan beroende på typ Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-MP
MP

Konstruktion

Normalsugande flerstegscentrifugalpumpar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
 • Max. inkommande tryck 6 bar
 • Medietemperatur max. +5 °C till +35 °C
 • Max. omgivningstemperatur +40 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Trycksidans anslutning Rp 1
 • Sugsidans anslutning Rp 1 för MP3..; Rp 1¼ för MP6..
Wilo-MVIE
MVIE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med inbyggd frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) eller 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur -15 till +120 °C
 • Max. driftstryck 16/25 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 55
 • Störningssändning motsvarande EN 61000-6-3
 • Störningsstabilitet motsvarande EN 61000-6-2
 • Lägsta effektivitetsindex (MEI): ≥0,1
Wilo-MVIS
MVIS

Konstruktion

Normalsugande flerstegspumpar med våt motor

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegringssystem

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegringssystem

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V (±10 %), 50 Hz (∆), 220 V (±10 %), 60 Hz (∆), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) eller 380 V (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur -15 till +50 °C
 • Max. driftstryck 16 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Nominell röranslutning beroende på typ Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-MVISE
MVISE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med våt motor och integrerad frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ±10 %, 50 Hz;
 • Medietemperatur -15 till +50 °C
 • Max. driftstryck 16 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Nominella röranslutningar Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
SiBoost Smart 1 Helix VE

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 1 vertikalt ordnade tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor i serien Helix VE.

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 1¼" - R 1½"
 • Nominella anslutningar på inloppssidan Rp 1¼" - Rp 2"
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar.

Wilo-TWI 4
TWI 4

Konstruktion

Flerstegs 4"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användningsområde

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3-30 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,1 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 350 m
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ - Rp 2
Wilo-WJ
WJ

Konstruktion

Självsugande enstegscentrifugalpumpar

Användningsområde

 • Vattenpumpning ur brunnar
 • Påfyllning, tompumpning, ompumpning, slangbevattning och sprinklerbevattning
 • Som nödpump vid översvämning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenpumpning ur brunnar
 • Påfyllning, tompumpning, ompumpning, slangbevattning och sprinklerbevattning
 • Som nödpump vid översvämning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Max. inkommande tryck 2 bar
 • Medietemperatur max. +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Sug- och trycksidans anslutning G 1

Säker vattenförsörjning med flexibla system

Druckerhöhungsanlage

I byggnader med varierande vattenförbrukning som t.ex. skolor, sjukhus och hotell krävs flexibla system som låter sig anpassas till förutsättningarna på platsen.

Tillförlitlig tryckstegring även i större fastigheter

Med Wilos boosteranläggningar säkerställer du vattenförsörjningen på alla våningsplan i din fastighet - även vid högt belägna tappställen.

Wilo-CO-/COR-MVI.../CC
CO-/COR-MVI.../CC

Konstruktion

Boosteranläggning med 2 till 6 parallellt kopplande, normalsugande, rostfria tryckstegringspumpar

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Märkvarvtal 2850 r/min
 • Kapslingsklass IP 54 (reglersystem CC)
 • Säkring på nätsidan AC3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar

Wilo-CO/COR Helix V
CO/COR Helix V

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 2 till 6 parallellt kopplade, vertikalt placerade tryckstegringspumpar i rostfritt stål i utförande med torr motor i Helix V-serien, inkl. Comfort Controller CC (finns både med och utan frekvensomvandlare)

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Märkvarvtal 2850 r/min
 • Kapslingsklass IP 54 (reglersystem CC)
 • Säkring på nätsidan AC3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar

Wilo-COR MVISE.../VR
COR MVISE.../VR

Konstruktion

Boosteranläggning med 2 till 4 parallellt kopplande, normalsugande, rostfria tryckstegringspumpar med varvtalsreglerade motorer med våt motor

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (andra utföranden på förfrågan)
 • Medietemperatur max. 50 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 2" - R 3"
 • Nominella anslutningar inloppssidan R 2" - R 3"
 • Varvtalsområde 1100–2750 r/min
 • Kapslingsklass IP 44
 • Säkring på nätsidan [AC 3] enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Kylvatten
  • Tappvatten och bruksvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar.

Wilo-COR-1 MHIE...-GE
COR-1 MHIE...-GE

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med normalsugande tryckstegringspump och inbyggd varvtalsreglering

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz resp. beroende på typ även 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 10 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominella anslutningar inloppssidan Rp 1" - Rp 2"
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 1¼" - R 1½"
 • Varvtalsområde 1160 - 3500 r/min
 • Kapslingsklass IP 54
 • Säkring på nätsidan [AC 3] enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Rent vatten utan sedimenterbara ämnen
  • Bruks-, kall-, kyl- och regnvatten
  • Tappvatten

Wilo-COR-1 MVIE.../VR
COR-1 MVIE.../VR

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med en normalsugande tryckstegringspump med inbyggd frekvensomvandlare och Vario-regulator VR för motorer fr.o.m. 7,5 kW

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (andra utföranden på förfrågan)
 • Max. medietemperatur 50 °C (70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominell anslutning på inloppssidan DN 100
 • Nominell anslutning på trycksidan DN 100
 • Kapslingsklass IP 54 (VR-reglersystem)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
Wilo-COR-1 MVISE...-GE
COR-1 MVISE...-GE

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med normalsugande tryckstegringspump med våt motor och integrerad varvtalsreglering

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominell anslutning Rp 1¼ ‐ Rp 1½
 • Kapslingsklass IP 44
Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Konstruktion

Normalsugande, högeffektiv flerstegs tryckstegringspump i vertikalt utförande med EC-motor, integrerad High-Efficiency Drive och inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning:

  • 3~ 50 Hz : 400 V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 460V +/-10 %

 • Mediats temperaturområde:

  • Helix EXCEL 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix EXCEL 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix EXCEL22–36 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 till120 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix EXCEL 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix EXCEL 22–36: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-Helix V
Helix V

Konstruktion

Normalsugande, högeffektiv flerstegstryckstegringspump i vertikalt utförande med inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • industriella cirkulationssystem
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • industriella cirkulationssystem
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning: 3~400 V (±10 %), 50 Hz
 • Mediats temperaturområde:

  • Helix V 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix V 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix V22–52 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix VE22–52 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25/30 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix V 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix V 22–52: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Konstruktion

Elektroniskt styrd, normalsugande flerstegs tryckstegringspump i vertikalt utförande med inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningsanläggningar
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningsanläggningar
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning:

  • 3~ 50 Hz : 400 V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 440V +/-6%

 • Mediats temperaturområde:

  • Helix VE 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix VE 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix VE22–52 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix VE22–36 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 till120 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix VE 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix VE 22–52: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-MHI
MHI

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Näringsverksamhet och industri
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Näringsverksamhet och industri
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller alternativt 220 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning: 3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ) eller alternativt 265 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) eller alternativt 460 V (±10 %), 60 Hz (Y); energieffektivitetsklass: IE2
  motsvarande motor även: 3~220 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 380 V (±10 %), 60 Hz (Y); energieffektivitetsklass: IE1
 • Medietemperatur -15 till +110 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Max. inkommande tryck 6 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Nominella röranslutningar beroende på typ Rp 1, Rp 1 ¼ eller Rp 1 ½
Wilo-MHIE
MHIE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med inbyggd frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) eller 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur ‐15 till +110 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Inkommande tryck max. 6 bar
 • Kapslingsklass IP 54
 • Störningssändning motsvarande EN 61000-6-4 (EN 61000-6-3 tillval)
 • Störningsstabilitet motsvarande EN 61000-6-2
 • Nominell röranslutning på sugsidan beroende på typ Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ eller Rp 2
 • Nominell röranslutning på trycksidan beroende på typ Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-MVIE
MVIE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med inbyggd frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) eller 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur -15 till +120 °C
 • Max. driftstryck 16/25 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 55
 • Störningssändning motsvarande EN 61000-6-3
 • Störningsstabilitet motsvarande EN 61000-6-2
 • Lägsta effektivitetsindex (MEI): ≥0,1
Wilo-MVIS
MVIS

Konstruktion

Normalsugande flerstegspumpar med våt motor

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegringssystem

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegringssystem

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V (±10 %), 50 Hz (∆), 220 V (±10 %), 60 Hz (∆), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) eller 380 V (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur -15 till +50 °C
 • Max. driftstryck 16 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Nominell röranslutning beroende på typ Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-MVISE
MVISE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med våt motor och integrerad frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ±10 %, 50 Hz;
 • Medietemperatur -15 till +50 °C
 • Max. driftstryck 16 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Nominella röranslutningar Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
SiBoost Smart 1 Helix VE

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 1 vertikalt ordnade tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor i serien Helix VE.

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 1¼" - R 1½"
 • Nominella anslutningar på inloppssidan Rp 1¼" - Rp 2"
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
SiBoost Smart Helix EXCEL

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsklart vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 2 till 4 parallellt kopplade, vertikalt placerade tryckstegringspumpar av rostfritt stål i Helix EXCEL-serien, där varje pump har en inbyggd luftkyld högeffektiv frekvensomvandlare och en EC-motor, inkl. Smart Controller SCe. Armaturer och sensorer är skyddade för att ge en säker och pålitlig installation

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54 (reglersystem SCe)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar. Anläggningen uppfyller DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiBoost Smart Helix VE
SiBoost Smart Helix VE

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsklart vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 2 till 4 parallellt kopplade, vertikalt placerade tryckstegringspumpar i rostfritt stål i torrt utförande ur Helix VE-serien, där varje pump har en inbyggd luftkyld frekvensomvandlare, inkl. Smart Controller SCe

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54 (reglersystem SCe)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar. Anläggningen uppfyller DIN 1988 (EN 806)

Wilo-TWI 6
TWI 6

Konstruktion

Flerstegs 6"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användningsområde

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3-30 °C
 • Motorns minsta flöde:

  • Hermetiskt inkapslade motorer: 0,08 - 0,16 m/s
  • Återlindningsbara motorer (SD-R): 0,1‐0,5 m/s (beroende på typ)

 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup:

  • Hermetiskt inkapslade motorer: 350 m
  • Återlindningsbara motorer: 100 m

 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 2½ ‐ Rp 3
Wilo-CO-/COR-MVI.../CC
CO-/COR-MVI.../CC

Konstruktion

Boosteranläggning med 2 till 6 parallellt kopplande, normalsugande, rostfria tryckstegringspumpar

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Märkvarvtal 2850 r/min
 • Kapslingsklass IP 54 (reglersystem CC)
 • Säkring på nätsidan AC3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar

Wilo-CO/COR Helix V
CO/COR Helix V

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 2 till 6 parallellt kopplade, vertikalt placerade tryckstegringspumpar i rostfritt stål i utförande med torr motor i Helix V-serien, inkl. Comfort Controller CC (finns både med och utan frekvensomvandlare)

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Märkvarvtal 2850 r/min
 • Kapslingsklass IP 54 (reglersystem CC)
 • Säkring på nätsidan AC3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar

Wilo-COR MVISE.../VR
COR MVISE.../VR

Konstruktion

Boosteranläggning med 2 till 4 parallellt kopplande, normalsugande, rostfria tryckstegringspumpar med varvtalsreglerade motorer med våt motor

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (andra utföranden på förfrågan)
 • Medietemperatur max. 50 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 2" - R 3"
 • Nominella anslutningar inloppssidan R 2" - R 3"
 • Varvtalsområde 1100–2750 r/min
 • Kapslingsklass IP 44
 • Säkring på nätsidan [AC 3] enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Kylvatten
  • Tappvatten och bruksvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar.

Wilo-COR-1 MHIE...-GE
COR-1 MHIE...-GE

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med normalsugande tryckstegringspump och inbyggd varvtalsreglering

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz resp. beroende på typ även 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C (70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 10 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominella anslutningar inloppssidan Rp 1" - Rp 2"
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 1¼" - R 1½"
 • Varvtalsområde 1160 - 3500 r/min
 • Kapslingsklass IP 54
 • Säkring på nätsidan [AC 3] enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Rent vatten utan sedimenterbara ämnen
  • Bruks-, kall-, kyl- och regnvatten
  • Tappvatten

Wilo-COR-1 MVIE.../VR
COR-1 MVIE.../VR

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med en normalsugande tryckstegringspump med inbyggd frekvensomvandlare och Vario-regulator VR för motorer fr.o.m. 7,5 kW

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (andra utföranden på förfrågan)
 • Max. medietemperatur 50 °C (70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominell anslutning på inloppssidan DN 100
 • Nominell anslutning på trycksidan DN 100
 • Kapslingsklass IP 54 (VR-reglersystem)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
Wilo-COR-1 MVISE...-GE
COR-1 MVISE...-GE

Konstruktion

Vattenförsörjningssystem med normalsugande tryckstegringspump med våt motor och integrerad varvtalsreglering

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin.
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Medietemperatur max. 50 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inkommande tryck 6 bar
 • Nominell anslutning Rp 1¼ ‐ Rp 1½
 • Kapslingsklass IP 44
Wilo-FMC
FMC

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Inkommande tryck max. 1,5 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar till 2,7 bar
 • Min. frånkopplingstryck [bar]2,2
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Anslutning på trycksidan R 1
 • Anslutning på sugsidan Rp 1
Wilo-FWJ
FWJ

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

Vatten- och regnvattenpumpning ur brunnar och tankar för:

 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

Vatten- och regnvattenpumpning ur brunnar och tankar för:

 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Inkommande tryck max. 1 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar till 2,7 bar
 • Min. frånkopplingstryck [bar]2,2
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Anslutning på trycksidan R 1
 • Anslutning på sugsidan G 1
Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Konstruktion

Normalsugande, högeffektiv flerstegs tryckstegringspump i vertikalt utförande med EC-motor, integrerad High-Efficiency Drive och inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning:

  • 3~ 50 Hz : 400 V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 460V +/-10 %

 • Mediats temperaturområde:

  • Helix EXCEL 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix EXCEL 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix EXCEL22–36 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 till120 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix EXCEL 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix EXCEL 22–36: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-Helix V
Helix V

Konstruktion

Normalsugande, högeffektiv flerstegstryckstegringspump i vertikalt utförande med inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • industriella cirkulationssystem
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • industriella cirkulationssystem
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningssystem
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning: 3~400 V (±10 %), 50 Hz
 • Mediats temperaturområde:

  • Helix V 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix V 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix V22–52 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix VE22–52 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25/30 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix V 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix V 22–52: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Konstruktion

Elektroniskt styrd, normalsugande flerstegs tryckstegringspump i vertikalt utförande med inline‐anslutningar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningsanläggningar
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Industriella cirkulationsanläggningar
 • Processvatten
 • Kylvattenkretsar
 • Brandsläckningsanläggningar
 • Tvättinrättningar
 • Bevattning

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7

 • Elektrisk anslutning:

  • 3~ 50 Hz : 400 V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10 %
  • 3~ 60 Hz : 440V +/-6%

 • Mediats temperaturområde:

  • Helix VE 2–16 (EPDM): -30 till 120 °C
  • Helix VE 2–16 (FKM): -15 till 90 °C
  • Helix VE22–52 (EPDM): -20 till 120 °C
  • Helix VE22–36 för aggressiva media (FKM): -15 till 90 °C (-30 till120 °C med EPDM-packning på förfrågan)

 • Max. driftstryck: 16/25 bar
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Max. omgivningstemperatur: +40 °C (större temperaturområde på förfrågan)
 • Tillgängliga utföranden:

  • Helix VE 2–16: PN 16 med ovala flänsar och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005
  • Helix VE 22–52: PN 16 och PN 25 med runda flänsar enligt ISO 2531 och ISO 7005

Wilo-HMC
HMC

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
 • Sughöjd max. 8 m
 • Inkommande tryck max. 4 bar
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Tryckbrytare inställningsområde 1‐5 bar
 • Kapslingsklass IP 54
 • Sug- och trycksidans anslutning Rp 1
Wilo-HWJ
HWJ

Konstruktion

Självsugande vattenförsörjningssystem

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Sughöjd max. 8 m
 • Inkommande tryck max. 1 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar
 • Inställbart frånkopplingstryck
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Anslutning på trycksidan Rp 1
 • Anslutning på sugsidan G 1
Wilo-LP
LP

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten för

 • dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: 44
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Fri kulpassage: 5 mm
 • Anslutning: Rp 1½
 • Max. sughöjd: 6 m
Wilo-LPC
LPC

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten med lite partiklar när det gäller

 • byggplatser och dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • dränering av perkolationsvatten
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Medietemperatur: 3 ‐ 80 °C
 • Fri kulpassage: 6 - 12 mm (beroende på typ)
 • Tryckanslutning: R 1½ resp. Rp 2 eller Rp 3
 • Max. sughöjd: 7,5 m
Wilo-MC
MC

Konstruktion

Självsugande flerstegs centrifugalpumpar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
 • Max. inkommande tryck 4 bar
 • Medietemperatur max. +5 °C till +35 °C
 • Max. omgivningstemperatur +40 °C
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Sug- och trycksidans anslutning Rp 1
Wilo-MHI
MHI

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Näringsverksamhet och industri
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Näringsverksamhet och industri
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller alternativt 220 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning: 3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ) eller alternativt 265 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) eller alternativt 460 V (±10 %), 60 Hz (Y); energieffektivitetsklass: IE2
  motsvarande motor även: 3~220 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 380 V (±10 %), 60 Hz (Y); energieffektivitetsklass: IE1
 • Medietemperatur -15 till +110 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Max. inkommande tryck 6 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Nominella röranslutningar beroende på typ Rp 1, Rp 1 ¼ eller Rp 1 ½
Wilo-MHIE
MHIE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med inbyggd frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) eller 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur ‐15 till +110 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Inkommande tryck max. 6 bar
 • Kapslingsklass IP 54
 • Störningssändning motsvarande EN 61000-6-4 (EN 61000-6-3 tillval)
 • Störningsstabilitet motsvarande EN 61000-6-2
 • Nominell röranslutning på sugsidan beroende på typ Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ eller Rp 2
 • Nominell röranslutning på trycksidan beroende på typ Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-MP
MP

Konstruktion

Normalsugande flerstegscentrifugalpumpar

Användningsområde

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Regnvattenanvändning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
 • Max. inkommande tryck 6 bar
 • Medietemperatur max. +5 °C till +35 °C
 • Max. omgivningstemperatur +40 °C
 • Max. driftstryck 10 bar
 • Kapslingsklass 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Trycksidans anslutning Rp 1
 • Sugsidans anslutning Rp 1 för MP3..; Rp 1¼ för MP6..
Wilo-MVIE
MVIE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med inbyggd frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring
 • Brandsläckningssystem
 • Industriella cirkulationssystem
 • Processteknik
 • Kylvattenkretsar
 • Tvätt- och bevattningsanläggningar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Nätanslutning 1~230 V (±10 %), 50 Hz eller 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Nätanslutning 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) eller 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur -15 till +120 °C
 • Max. driftstryck 16/25 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 55
 • Störningssändning motsvarande EN 61000-6-3
 • Störningsstabilitet motsvarande EN 61000-6-2
 • Lägsta effektivitetsindex (MEI): ≥0,1
Wilo-MVIS
MVIS

Konstruktion

Normalsugande flerstegspumpar med våt motor

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegringssystem

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegringssystem

Technical data

 • Nätanslutning 3~230 V (±10 %), 50 Hz (∆), 220 V (±10 %), 60 Hz (∆), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) eller 380 V (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Medietemperatur -15 till +50 °C
 • Max. driftstryck 16 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Nominell röranslutning beroende på typ Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-MVISE
MVISE

Konstruktion

Normalsugande flerstegspump med våt motor och integrerad frekvensomvandlare

Användningsområde

 • Vattenförsörjning och tryckstegring

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenförsörjning och tryckstegring

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ±10 %, 50 Hz;
 • Medietemperatur -15 till +50 °C
 • Max. driftstryck 16 bar
 • Max. inkommande tryck 10 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Nominella röranslutningar Rp 1, Rp 1¼ eller Rp 1½
Wilo-NL
NL

Konstruktion

Enstegs centrifugalpump med axiell insugning, enligt EN 733, monterad på bottenplatta.

Användningsområde

 • Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.
 • Användningar inom bevattning, byggnadsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.
 • Användningar inom bevattning, byggnadsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Tillåtet temperaturområde -20 °C till +120 °C
 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 55
 • Nominella anslutningar DN 32 till DN 150
 • Max. driftstryck 16 bar
Wilo-NLG
NLG

Konstruktion

Enstegs centrifugalpump med axiell insugning, monterad på bottenplatta.

Användningsområde

 • Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.
 • Användningar inom bevattning, byggnadsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.
 • Användningar inom bevattning, byggnadsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Tillåtet temperaturområde -20 °C till +120 °C
 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominella anslutningar DN 150 till DN 300
 • Max. driftstryck 16 bar
Wilo-NPG
NPG

Konstruktion

Enstegs centrifugalpump monterad på bottenplatta

Användningsområde

 • Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.
 • Användningar inom kommunal vattenförsörjning, bevattning, byggnadsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.
 • Användningar inom kommunal vattenförsörjning, bevattning, byggnadsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
Wilo-SCP
SCP

Konstruktion

Pump med axiellt delat pumphus monterad på bottenplatta

Användningsområde

 • Pumpning av värmeledningsvatten enligt VDI 2035, vatten-glykol-blandningar, kyl-/kallvatten och bruksvatten
 • Användning i kommunal vattenförsörjning, bevattning, fastighetsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Pumpning av värmeledningsvatten enligt VDI 2035, vatten-glykol-blandningar, kyl-/kallvatten och bruksvatten
 • Användning i kommunal vattenförsörjning, bevattning, fastighetsteknik, allmän industri, kraftverk etc.

Technical data

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
SiBoost Smart 1 Helix VE

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 1 vertikalt ordnade tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor i serien Helix VE.

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning i tilloppsdrift från offentligt vattennät eller magasin
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar sluttryckssidan R 1¼" - R 1½"
 • Nominella anslutningar på inloppssidan Rp 1¼" - Rp 2"
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
SiBoost Smart Helix EXCEL

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsklart vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 2 till 4 parallellt kopplade, vertikalt placerade tryckstegringspumpar av rostfritt stål i Helix EXCEL-serien, där varje pump har en inbyggd luftkyld högeffektiv frekvensomvandlare och en EC-motor, inkl. Smart Controller SCe. Armaturer och sensorer är skyddade för att ge en säker och pålitlig installation

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54 (reglersystem SCe)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar. Anläggningen uppfyller DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiBoost Smart Helix VE
SiBoost Smart Helix VE

Konstruktion

Högeffektivt, anslutningsklart vattenförsörjningssystem (normalsugande) med 2 till 4 parallellt kopplade, vertikalt placerade tryckstegringspumpar i rostfritt stål i torrt utförande ur Helix VE-serien, där varje pump har en inbyggd luftkyld frekvensomvandlare, inkl. Smart Controller SCe

Användningsområde

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem
 • För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur max. +50 °C (+70 °C tillval)
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Driftstryck 16 bar (25 bar tillval)
 • Inkommande tryck 10 bar
 • Nominella anslutningar på sluttrycksidan R 1½" - DN 200
 • Nominella anslutningar på inloppssidan R 1½” – DN 200
 • Varvtalsområde 1500–3770 r/min
 • Kapslingsklass: IP 54 (reglersystem SCe)
 • Säkring på nätsidan A, AC 3 enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser
 • Godkända media (andra media på förfrågan):

  • Tapp- och tappvarmvatten
  • Kylvatten
  • Släckningsvatten

  Information om media: Godkända media är vatten, som inte angriper ingående material varken kemiskt eller mekaniskt och som inte innehåller slipande eller långfibriga beståndsdelar. Anläggningen uppfyller DIN 1988 (EN 806)

Wilo-TWI 10-..-A
TWI 10-..-A

Konstruktion

Flerstegs 10"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användningsområde

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur:

  • Hermetiskt inkapslade motorer: 3-20 °C eller 3-30 °C (beroende på typ)
  • Återlindningsbara motorer: 3-30 °C (beroende på typ)

 • Motorns minsta flöde: 0,1-0,5 m/s (beroende på typ)
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 10 - 20/h (typberoende)
 • Max. nedsänkningsdjup: 100 - 350 m (beroende på typ)
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 6
Wilo-TWI 4
TWI 4

Konstruktion

Flerstegs 4"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användningsområde

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3-30 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,1 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 350 m
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ - Rp 2
Wilo-TWI 6
TWI 6

Konstruktion

Flerstegs 6"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användningsområde

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Technical data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3-30 °C
 • Motorns minsta flöde:

  • Hermetiskt inkapslade motorer: 0,08 - 0,16 m/s
  • Återlindningsbara motorer (SD-R): 0,1‐0,5 m/s (beroende på typ)

 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup:

  • Hermetiskt inkapslade motorer: 350 m
  • Återlindningsbara motorer: 100 m

 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 2½ ‐ Rp 3
Wilo-TWI 8
TWI 8

Konstruktion

Flerstegs 8"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användningsområde

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur:

  • Hermetiskt inkapslade motorer: 3-20 °C eller 3-30 °C (beroende på typ)
  • Återlindningsbara motorer (SD-R): 3-30 °C (beroende på typ)

 • Motorns minsta flöde: 0,1-0,5 m/s (beroende på typ)
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 10 - 20/h (typberoende)
 • Max. nedsänkningsdjup: 100 - 350 m (beroende på typ)
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 5
Wilo-WJ
WJ

Konstruktion

Självsugande enstegscentrifugalpumpar

Användningsområde

 • Vattenpumpning ur brunnar
 • Påfyllning, tompumpning, ompumpning, slangbevattning och sprinklerbevattning
 • Som nödpump vid översvämning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Vattenpumpning ur brunnar
 • Påfyllning, tompumpning, ompumpning, slangbevattning och sprinklerbevattning
 • Som nödpump vid översvämning

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Max. inkommande tryck 2 bar
 • Medietemperatur max. +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IP 44
 • Sug- och trycksidans anslutning G 1
Dela med andra

Vattenförsörjning och tryckstegring

Pioneering for You