Pioneering for You

Vattenförsörjning

Vattenförsörjning

Rent och färskt vatten är på väg att bli en bristvara. Det är därför en ständig utmaning att utvinna denna värdefulla råvara samt att planera dess försörjning. Dessutom har nya metoder tagits fram för att utvinna tappvatten – och även källorna som vatten utvinns från har blivit fler.

Dela med andra