Värme, klimat, kyla

Dela med andra

Tappvarmvatten

Vatten är ett livsmedel. Eftersom sätten att tillhandahålla dricksvatten är så många och bestämmelserna på området så strikta, krävs genomtänkta tekniska lösningar. Dra nytta av Pumpen Intelligenz från Wilo.

Varmvattenkomfort som lönar sig

Frau duscht

Att alltid ha tillgång till varmt vatten har för oss blivit en självklarhet - vare sig vi ska duscha, tvätta händerna eller diska. Intelligent teknik klarar två saker samtidigt: Den får snabbt fram varmvatten och hushåller både med energi och naturliga resurser.

Tillvarata det värdefulla dricksvattnet optimalt

Vatten är ett livsmedel. Den tyska dricksvattenförordningen från 2001 garanterar högsta dricksvattenkvalitet. Eftersom sätten att tillhandahålla dricksvatten är så många och bestämmelserna på området så strikta, krävs genomtänkta tekniska lösningar. Dra nytta av Pumpen Intelligenz från Wilo.

Wilo-IP-Z
IP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med torr motor av inline-typ med unionsanslutning

Användningsområde

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 5 mmol/l (28 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) till +110 °C
  • Värmeledningsvatten: -8 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 motor, IP 54 kopplingsbox
 • Nominell anslutning Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Star-Z
Star-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Konstant varvtal eller på Star‐Z... -3, tre valfria varvtalssteg
 • Medietemperatur:

  • Tappvatten till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +70 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz resp. på Star‐Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 (IP 42 på Star-Z 15 TT)
 • Nominell anslutning Rp ½, Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z NOVA

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unionsanslutning och blockeringssäker synkronmotor

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Medietemperatur: Tappvarmvatten upp till 20 °dH: max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +70 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 42
 • Nominell anslutning Rp ½
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos PICO-Z
Stratos PICO-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användningsområde

VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Medietemperatur tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20° dH): +2 °C till +70 °C under korttidsdrift (4 h): +2 °C till +75 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unionsanslutning Rp ¾ och Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC‐motor och automatisk kapacitetsanpassning

Användningsområde

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Technical data

 • Energieffektivitetsindex (EEI) ≤ 0,23

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C till +80 °C
  • Värmeledningsvatten: -10 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 65
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar (specialutförande: 16 bar)
Wilo-TOP-Z
TOP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- och flänsanslutning. Inställbara varvtalssteg för kapacitetsanpassning

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • TOP-Z 20/4 och TOP-Z 25/6 tappvatten upp till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +80 °C
  • fr.o.m. TOP-Z 25/10 tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20 °dH): max. +80 °C, under kort tid (2 h) upp till +110 °C

 • Nätanslutning:

  • 1~230 V, 50 Hz (beroende på typ)
  • 3~230 V, 50 Hz (med omkopplingskontakt som tillval)
  • 3~400 V, 50 Hz

 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unions‐ eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp ¾ till DN 80
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar eller. 6 bar (specialutförande: 10 bar resp. 16 bar)
Wilo-IP-Z
IP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med torr motor av inline-typ med unionsanslutning

Användningsområde

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 5 mmol/l (28 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) till +110 °C
  • Värmeledningsvatten: -8 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 motor, IP 54 kopplingsbox
 • Nominell anslutning Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Star-Z
Star-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Konstant varvtal eller på Star‐Z... -3, tre valfria varvtalssteg
 • Medietemperatur:

  • Tappvatten till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +70 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz resp. på Star‐Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 (IP 42 på Star-Z 15 TT)
 • Nominell anslutning Rp ½, Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos PICO-Z
Stratos PICO-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användningsområde

VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Medietemperatur tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20° dH): +2 °C till +70 °C under korttidsdrift (4 h): +2 °C till +75 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unionsanslutning Rp ¾ och Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC‐motor och automatisk kapacitetsanpassning

Användningsområde

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Technical data

 • Energieffektivitetsindex (EEI) ≤ 0,23

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C till +80 °C
  • Värmeledningsvatten: -10 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 65
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar (specialutförande: 16 bar)
Wilo-TOP-Z
TOP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- och flänsanslutning. Inställbara varvtalssteg för kapacitetsanpassning

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • TOP-Z 20/4 och TOP-Z 25/6 tappvatten upp till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +80 °C
  • fr.o.m. TOP-Z 25/10 tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20 °dH): max. +80 °C, under kort tid (2 h) upp till +110 °C

 • Nätanslutning:

  • 1~230 V, 50 Hz (beroende på typ)
  • 3~230 V, 50 Hz (med omkopplingskontakt som tillval)
  • 3~400 V, 50 Hz

 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unions‐ eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp ¾ till DN 80
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar eller. 6 bar (specialutförande: 10 bar resp. 16 bar)
Wilo-IP-Z
IP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med torr motor av inline-typ med unionsanslutning

Användningsområde

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 5 mmol/l (28 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) till +110 °C
  • Värmeledningsvatten: -8 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 motor, IP 54 kopplingsbox
 • Nominell anslutning Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC‐motor och automatisk kapacitetsanpassning

Användningsområde

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Technical data

 • Energieffektivitetsindex (EEI) ≤ 0,23

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C till +80 °C
  • Värmeledningsvatten: -10 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 65
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar (specialutförande: 16 bar)
Wilo-IP-Z
IP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med torr motor av inline-typ med unionsanslutning

Användningsområde

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

För VVC samt kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 5 mmol/l (28 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) till +110 °C
  • Värmeledningsvatten: -8 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 motor, IP 54 kopplingsbox
 • Nominell anslutning Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Star-Z
Star-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Konstant varvtal eller på Star‐Z... -3, tre valfria varvtalssteg
 • Medietemperatur:

  • Tappvatten till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +70 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz resp. på Star‐Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 44 (IP 42 på Star-Z 15 TT)
 • Nominell anslutning Rp ½, Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z NOVA

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unionsanslutning och blockeringssäker synkronmotor

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Medietemperatur: Tappvarmvatten upp till 20 °dH: max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +70 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 42
 • Nominell anslutning Rp ½
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos PICO-Z
Stratos PICO-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användningsområde

VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Medietemperatur tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20° dH): +2 °C till +70 °C under korttidsdrift (4 h): +2 °C till +75 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unionsanslutning Rp ¾ och Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC‐motor och automatisk kapacitetsanpassning

Användningsområde

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Speciella egenskaper/produktfördelar

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Technical data

 • Energieffektivitetsindex (EEI) ≤ 0,23

 • Tillåtet temperaturområde

  • Tappvatten till 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C till +80 °C
  • Värmeledningsvatten: -10 °C till +110 °C

 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 65
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar (specialutförande: 16 bar)
Wilo-TOP-Z
TOP-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor med unions- och flänsanslutning. Inställbara varvtalssteg för kapacitetsanpassning

Användningsområde

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Technical data

 • Tillåtet temperaturområde

  • TOP-Z 20/4 och TOP-Z 25/6 tappvatten upp till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +80 °C
  • fr.o.m. TOP-Z 25/10 tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20 °dH): max. +80 °C, under kort tid (2 h) upp till +110 °C

 • Nätanslutning:

  • 1~230 V, 50 Hz (beroende på typ)
  • 3~230 V, 50 Hz (med omkopplingskontakt som tillval)
  • 3~400 V, 50 Hz

 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unions‐ eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp ¾ till DN 80
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar eller. 6 bar (specialutförande: 10 bar resp. 16 bar)
Dela med andra

Tappvarmvatten

Pioneering for You