Produktdimensionering och analys

Dela med andra

Dra nytta av LCC-Check

Med LCC-Check tar man enkelt fram övertygande argument för ett förebyggande pumpbyte. Wilo-LCC-Check beräknar lönsamheten hos kundens befintliga värmeledningspump och rekommenderar en optimal utbytespump. Kundens beräknade besparing i euro dokumenteras på ett för kunden övertygande sätt i ett datablad tillsammans med amorteringstiden.

Övertyga din kund med en exempelberäkning

Presentera en snabb och kompetent kostnadsjämförelse mellan den befintliga pumpdriften och förutsättningarna efter ett behovsanpassat byte till en högeffektiv pump från Wilo.

Dina argument: Besparingspotential och amorteringstid

Genom att ange besparingspotentialen och amorteringstiden ger du kunden ett pålitligt beslutsunderlag för ett förebyggande byte av värmeledningspump.

Du hittar Wilo-LCC-Check på internet:
Wilo-LCC-Check

Så här tar du fram en beräkning åt din kund:

Sök befintlig pump i databasen.
Om den befintliga pumpen inte finns behöver endast några få uppgifter från typskylten anges.

För den valda befintliga pumpen finns sparade kurvor vilket gör att ett förslag på driftspunkt omedelbart visas. Denna kan användas direkt för beräkning. Alternativt kan flödet och uppfordringshöjden beräknas approximativt.

I det sista steget visas vilken högeffektiv Wilo-pump som uppfyller behoven samt beräknad livscykelkostnad för båda pumparna. Kostnadsbesparingen och amorteringstiden visas i två tydliga och övertygande diagram.

Innan du skriver ut PDF-databladet kan du ange dina kontaktuppgifter.
Nu har du ordnat de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt kundsamtal för ett förebyggande pumputbyte.

Dela med andra

LCC-Check

Pioneering for You