Pioneering for You

Kundservice

Underhåll

Förebyggande åtgärder lönar sig

Den höga driftsäkerheten och optimala energiutnyttjandet ger bästa tänkbara komfort. Och till en låg kostnad eftersom behovet av underhåll och service minskar betydligt. Mer än 50 % av alla nöd- och serviceutryckningar kan undvikas genom inspektioner. Fel upptäcks i god tid innan produktionsstörningar eller större skador inträffar, som annars hade gett upphov till extra kostnader.

 

Skräddarsydda underhållsavtal

Wilos standardserviceavtal säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet under produktens hela livslängd. Detta kommer både serviceteknikern som uppdragsgivare och dennes kund som användare till del. Det går även att upprätta fastprisavtal som skräddarsys efter dina specifika behov. Alla servicearbeten dokumenteras noggrant. Ett annat attraktivt alternativ är all-inclusive-serviceavtal. I dessa ingår även allt material – till och med pumpbyten i nödfall kan ingå i ett sådant allomfattande servicepaket.
 

Fördelar:

maintenance icon
  • Garanterad driftsäkerhet
  • Individuella servicepaket med fast pris
  • Service med checklistor
  • Arbetet schemaläggs och organiseras av Wilo


Våra specialister hjälper dig med ditt problem och säkerställer att din anläggning fungerar som den ska. Vår höga kvalitetsstandard är ledande på marknaden. Och när det gäller kundnöjdhet är vår service oöverträffad.

T +46 (0)470-7276 00

Underhåll

Dela med andra