Pioneering for You

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Intelligenta lösningar för fastighetsautomation

Vill du veta mer om Wilo-pumparnas unika bussanslutningskoncept med moduler?

Det spelar ingen roll vilket fastighetsautomationssystem du väljer: Det finns inget som är mer kortlivat och oöversiktligt än informationsteknik. Det som idag gäller som standard har kanske redan i morgon ersatts av något nytt. Dessutom finns det en mängd olika slutna systemvärldar. Det innebär att olika typer av kommunikationssystem används inom fastighetsautomation.

Översikt

BACnet

Modbus

CANopen

LON

PLR

Styr- och meddelandefunktion

Tvillingpumpreglering

IR (Infrarot)

Dela med andra